มอบสติ๊กเกอร์ให้กับร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองให้สามารถเปิดให้บริการได้

Posted by

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสังคม ลำไธสง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตัวแทนสสจ.บุรีรัมย์) ร่วมกับคณะกรรมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอ ได้มอบสติ๊กเกอร์ให้กับร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองให้สามารถเปิดให้บริการได้