ประชุมแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าในตลาดรักศรัทธา

Posted by

เทศบาลตำบลลำปลายมาศจัดประชุมแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าในตลาดรักศรัทธา สู้ภัยโควิด ตำบลลำปลายมาศ ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนำชัย วงวิลาศ ปลัดอาวุโสอำเภอลำปลายมาศ นายพีระพล ศรีจินดา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ นางสมใจ สนิทรัมย์ ผอ.รพ.สต.ลำปลายมาศ เป็นผู้ให้รายละเอียดกับกลุ่มผู้ประกอบการ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปลายมาศ