กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by

สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ