แจกเบี้ยผู้สูงอายุ

Posted by

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการ ในการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (วันที่ 10 มิถุนายน 2563)