การเตรียมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by

นายบรรจง ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปี 2563/2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ