ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนลำปลายมาศ วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.