กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

Posted by

นายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ให้กับหญิงอายุระหว่าง 30-70 ปี ณ รพ.สต.หนองมันปลา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563