การประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมีผู้ประกอบการตลาดสด และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยสรุปเรื่อง หารือเกี่ยวกับการตั้งเสาทางขึ้นตลาดสด คือ ให้นำเสาทางขึ้นตลาดสดออก โดยมีข้อปฏิบัติ คือ อนุญาตให้รถพ่วง (เท่านั้น) บรรทุกสินค้าเพื่อจำหน่ายขึ้นบนตลาดสดได้ ระหว่างเวลา 04.00-09.00 น. และให้คณะกรรมการตลาดสด เทศกิจเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกันสอดส่อง ดูแล จับปรับผู้ฝ่าฝืนในการนำยานพาหนะขึ้นไปบนตลาด รถมอเตอร์ไซค์ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) รถยนต์ 2,000 บาท (สองพันบาท)