มอบเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประกอบด้วย 1) รายนางวิลัยพร ปะกัง บ้านเลขที่ 609 หมู่ที่ 1 ต.ลำปลายมาศ 2)นางกันตะนา ชิดสระน้อย บ้านเลขที่ 604 หมู่ที่ 1 ต.ลำปลายมาศ 3) นางเนตรดาว หมุ่ยโท บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ต.ลำปลายมาศ 4) นายบรรจง ศรีหาบุญทัน บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ต.หนองคู 5) ร้อยตำรวจตรีสมพงษ์ จันทร์เพ็ญมงคล บ้านเลขที่ 864/21 หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์