กองสวัสดิการสังคมฯ มอบรถสามล้อมือโยก

Posted by

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้รับมอบรถสามล้อมือโยก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 คัน เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ