ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดหนองคูวนาราม

Posted by

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดหนองคูวนาราม โดยมี นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยประชาชนร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น