ประชุมพนักงานภายในกองสาธารณสุข เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติงาน

Posted by

ในวันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรียกประชุมพนักงานภายในกองสาธารณสุข เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติงาน