โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำน้ำพริกกากหมู”

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำน้ำพริกกากหมู” สภาเด็กและเยาวชนตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เพื่อเป็นอีดหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้เด็กและเยาวชนในระหว่างเรียน เด็กๆ ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างมาก จัดโดย กองสวัสดิการสังคม