กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน 1,412 ราย ภาพโดย#กองสวัสดิการสังคม