กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการ big cleaning เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการ big cleaning เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อลถ.) ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา อสม.ทุกท่านเป็นอย่างยิง ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้