พิธีมอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by

ในวันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำปีงบประมาณ 2563 ราย บ้านนายหล่อ พรั่นกระโทก อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 บ้านหนองแสง ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยกองสวัสดิการสังคมได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ่้น