โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมันปลา