กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง

Posted by

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป # ข่าว/ภาพ : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ