การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอหนองหงส์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธารทองพิทยาคม โดยมีท่านนายอำเภอลำปลายมาศ นายบุญเต็ม กัลยาพานิช เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้