การเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ชุมชน ณ วัดกลางหนองมันปลา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายธนพล ประสิทธิ์สุวรรณ นายภูมิ สาระ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย