โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs

Posted by

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3)