โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2563

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดระยะเวลาการอบรม