การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3)