โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) โดยมีนายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนลำปลายมาศ และโรงเรียนธารทองพิทยาคม ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้จากสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ และโรงพยาบาลลำปลายมาศ