ประชุมคณะกรรมการฯ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.ลำปลายมาศ พร้อมกับนายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ กต.ตร.สภ.ลำปลายมาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ