มอบบ้านผู้สูงอายุ

Posted by

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ราย 1) นายตา สวงรัมย์ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ต.หนองคู 2) นายสมบุญ ทองพูลดี อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 8 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์