โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยทีมวิทยากร จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สนุกสนาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดโดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน