กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน

Posted by

วันที่ 15 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์แจกถุงผ้าให้กับประชาชน ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยร่วมมือกับโรงเรียนธารทองพิทยาคม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ