สรุปผลการดำเนินการทดสอบถังบำบัดน้ำเสียของตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันนี้ 15 กันยายน 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาสรุปผลการดำเนินการทดสอบถังบำบัดน้ำเสียของตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และได้มอบถังบำบัดน้ำเสียให้แก่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมี นายปัญญา ใยถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มน้ำและขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ