กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563