โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชน

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดจันทราวาส ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563