มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ

Posted by

นายธวัชชัย กมลมุนีโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย สจ.วลัยลักษณ์ แสมรัมย์ ส.อบจ.บุรีรัมย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีมอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านวีระธรรม ทรงรัมย์ ผญบ.ม.3 ต.ลำปลายมาศ และอสม. คุณสมใจ สนิทรัมย์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ ให้การต้อนรับ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,350 บาท จาก อบจ.บุรีรัมย์ รายนายหล่อ พรั่นกระโทก บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้