การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Posted by

นายอำเภอลำปลายมาศ นายบุญเต็ม กัลยาพานิช ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานเกษียณอายุราชการ ของท่านปลัดบรรจง ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายคำแพง ปุละโก นายนิพนธ์ ปรุงโพธิ์ ลูกจ้างประจำ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปลายมาศ