ประชุมข้าราชการเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ พ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ กำหนดเรียกประชุมข้าราชการเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของปลัดเทศบาล