ประกาศฯ เรื่อง เปิดประมูลราคาห้องน้ำสาธารณะเทศบาล (คิวรถบุญเยี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง เปิดประมูลราคมห้องน้ำสาธารณะเทศบาล (คิวรถบุญเยี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังเอกสารแนบ