ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by

สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Image may contain: 1 person
Image may contain: people sitting, table and indoor