การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ จำนวน 28,650 บาท 2. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 38,100 บาท และ 3. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 20,000 บาท

Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: one or more people, people sitting, people on stage and indoor