การประชุมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ศพค.)

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ศพค.) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) โดยมีนางสมใจ สนิทรัมย์ ผอ.รพ.สต.ตำบลลำปลายมาศ กำนันตำบลลำปลายมาศ (นายประเสริฐ อินทร์นอก) ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

Image may contain: 2 people, flower
Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor