กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสด และรอบๆ

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสด และรอบๆ ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 11,18,25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการเก็บสินค้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันการเสียหาย และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่

May be an image of one or more people
May be an image of one or more people