โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

Posted by

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จาก 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เทศบาลตำบลทะเมนชัย เทศบาลตำบลหนองหงส์ เทศบาลตำบลห้วยหิน เทศบาลตำบลชำนิ เทศบาลตำบลหนองปล่อง และมีผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการในครั้งนี้ด้วย

May be an image of 1 person and standing
May be an image of one or more people, people standing and indoor