เทศบาลตำบลลำปลายมาศมอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ

Posted by

วันที่ 1 มีนาคม 2564 พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วยพ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน รองปลัดเทศบาล นางขจิตรา สังข์ทองหลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ ราย นายวิญญา บุญเลิศ อาศัยอยู่ หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศ และนางแสน ชาญณรงค์ หมู่ 2 ต.หนองคู โดยมีนางสมใจ สนิทรัมย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปลายมาศ ผู้ใหญ่วีระธรรม ทรงรัมย์ ผู้ใหญ่บุปผา หลวงอำมาตย์ อสม. ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, จักรยาน และกลางแจ้ง