องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

Posted by

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววลัยลักษณ์ แสมรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลลำปลายมาศ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ของตนเอง และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมโครงการด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม