นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

Posted by

นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ โดยมีพ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ นายกาญจนพงศ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม นายรัฐพล วิไลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นายวัชรินทร์ เขียวอ่อน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ นางทัศนีย์ ชิดสูงเนิน ท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ นางจันทกานต์ ทวีสุข พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ นายชัยชิด สร้อยจิตร เกษตรอำเภอลำปลายมาศ ร.ต.อานนท์ จันทร์เพ็ง สัสดีอำเภอลำปลายมาศ สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ ร่วมในพิธีเปิดและปล่อยขบวน ในครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง