กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

Posted by

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ต้นไม้ และถนน