การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

Posted by

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง