กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 ภาคเช้า ให้บริการบ้านหนองตราด ต.หนองคู สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 044-600309

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน