กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 เม.ย.64 ภาคบ่าย ให้บริการบ้านหนองมันปลาน้อย ม.11 ต.หนองคู และวันที่ 21 เม.ย.64 ให้บริการที่บ้านหนองมันปลา ม.3 ขอขอบคุณผู้นำชุมชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน