ภาพกิจกรรม การออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by

ภาพกิจกรรม การออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 เม.ย.64 ให้บริการที่บ้านหนองคู หมู่ 2 และหมู่ 10 บ้านหนองคูน้อย ต.หนองคู ขอขอบคุณผู้นำชุมชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (044-660309)

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน