การออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by

การออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศการออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 เม.ย.64 ให้บริการที่บ้านสวนแตง หมู่ 10 และบ้านสวนแตง หมู่ 2 ขอขอบคุณผู้นำชุมชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (044-660309)

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง