การออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by

การออกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 ให้บริการหมู่ 6 บ้านประชาสรรค์ วันที่ 28 เม.ย.2564 ให้บริการที่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ขอขอบคุณผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนที่ให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (044-660309)

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง